Kapsamlı İrc Komutları

Kapsamlı İrc Komutları ve Eğitim Dokümanı

Kapsamlı İrc Komutları, yıllardır İRC serverlerinde pişmiş, bu ortamın tozunu yutmuş sevgili Linux kardeşimizin büyük emekler vererek hazırladığı, CHANSERV, NİCKSERV, MEMOSERV, OPERSERV ve Serviceslerle alakalı tüm merak ettiklerinizi bulabileceğiniz, bilhassa İRC CHAT Kültürüne gönül vermiş yeni nesil sohbet odaları sevdalılarının çok işine yarayabileceğini düşündüğümüz dev bir kaynak ile karşınızdayız. Bu kaynağı büyük zahmetlerle bizlere kazandıran Linux başta olmak üzere, teşvik ve telkinleri ile projenin gelişmesine yardımcı olan Mars kardeşimize de sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Konu başlıklarına tıklamak suretiyle ihtiyacınız olan ve merak ettiğiniz tüm komutları bulabileceksiniz.

Kapsamli irc komutlari
Kapsamlı irc komutları
CHANSERV KOMUTLARI

Konu : ­CHANSERV GENEL KOMUTLARI

­Chanserv­, bir kanalı kayıt etmek ve yetkimiz olan bir kanalı yönetmek için kullanılan servisin adıdır.

Register : Kanalı kayıt etmek için kullanılır. Kanalı şifreleyecek nick ve şifrelenecek kanal şu özellik(ler)e sahip olmalıdır;

[1]1-[1] Nick kayıtlı ve authcodesi girilmiş olmalı

[1]2-[1] Kanal kayıtlı olmamalı

[1]3-[1] Nick kanalda operatör (@) olmalı

Kullanım: /chanserv register #kanal şifre açıklama

Örnek: Egitim kanalını şifrelemek istiyorum. Şifre: 123456 Açıklama: Help is a of Egitim olsun.

Cevap: /chanserv register #Egitim 123456 Help is a of Egitim

­Not­: Bir nickin üstünde aynı anda en fazla [1]5[1] şifreli kanal bulunabilir.

Identify : Belirtilen kanalın founderi (sahibi) olarak tanınmamız için kullanılır.

Kullanım : /chanserv identify #kanal şifre

Örnek    : Egitim kanalının şifresi 123456, kanalda nasıl founder yetkisine ulaşabilirim?

Cevap    : /chanserv identify #Egitim 123456

Sendpass : Unutulan kanal şifresini, kanal founderi nickinin kayıtlı olduğu emailadresine göndermek için kullanılır. Sendpass komutu, sadece founder konumunda ki kullanıcı tarafından kullanılabilir.

Kullanım : /chanserv sendpass #kanal

Örnek    : Egitim kanalının şifresini unuttum. Emailadresime gönderilmesini istiyorum.

Cevap    : /chanserv sendpass #Egitim

Drop      : Kanal kayıdını silmek için kullanılır. Drop komutundan önce kanalı identify etmemiz gerekir.

Kullanım  : /chanserv drop #kanal

Uygulanım : //chanserv identify #kanal şifre | /chanserv drop #kanal

Örnek     : Egitim kanalının kayıdını silmek istiyorum.

Cevap     : //chanserv identify #Egitim 123456 | /chanserv drop #Egitim

Set       : Kanal ile ilgili özellikleri belirlememiz için kullanılır.

Kullanım  : /chanserv set #kanal parametre veri

­Not­       : [1]Chanserv Set/Unset Komutları[1] konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Unset     : Kanal ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.

Kullanım  : /chanserv unset #kanal parametre

­Not       ­: [1]Chanserv Set/Unset Komutları[1] konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Info      : Kanalın özelliklerini görmemiz için kullanılır.

Kullanım  : /chanserv info #kanal

Örnek     : Egitim kanalının bilgilerini görmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv info #Egitim

­Not­       :[1]/chanserv info #kanal all[1] komutu kullanılarak kanal giriş mesajı (entrymsg) ve successor bilgileri de görülebilir.

Access    : Kanalın erişim listesini belirlemek için kullanılır.

[1]*Add   [1] : Belirtilen kullanıcıyı, kanalın erişim listesine eklemek için kullanılır. Kullanıcı, erişim listesine -999 ve 999 seviyeleri arasında ekleyebiliriz. Bu seviye, eklenen kullanıcının yetkilerini belirler. Eklenilmek istenilen kullanıcının nicki, şifreli ve auhcodesi girilmiş olmalıdır.

­Not­      : Bir kanalın erişim listesinde aynı anda en fazla [1]250 kullanıcı[1] bulunabilir.

­Ek bilgi­ : [1]-100[1] ve [1]-999[1] seviyeler arasında eklenen kullanıcılar, kanala giriş yapamazlar. [1]-1[1] seviyeden eklenen kullanıcılar, kanala operator (@) olarak giriş yapamazlar.

Kullanım: /chanserv access #kanal add nick seviye

Örnek: Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıya 5 seviyeden yetki eklemek istiyorum.

Cevap: /chanserv access #Egitim add HelperNick 5

[1]* Del[1]    : Erişim listesinden belirtilen kullanıcı(lar)yı silmek için kullanılır.

Kullanım1 : /chanserv access #kanal del nick

Örnek     : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcının yetkisini silmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim del HelperNick

Kullanım2 : /chanserv access #kanal del numara,numara,numara..

Örnek     : Egitim kanalında, erişim listesinde 1, 5, 7 ve 11 numaradaki kullanıcıları silmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim del 1,5,7,11

Kullanım3 : /chanserv access #kanal del numara-numara

Örnek     : Egitim kanalında erişim listesinde 3 ve 11 numara arasındaki (3 ve 11 dahil) kullanıcıları silmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim del 3-11

[1]* List[1]: Kanalın erişim listesini görmemiz için kullanılır.

Kullanım1 : /chanserv access #kanal list

Örnek     : Egitim kanalının erişim listesini görmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim list

Kullanım2 : /chanserv access #kanal list numara,numara,numara..

Örnek     : Egitim kanalında erişim listesinde 1, 2 ve 5 numaradaki kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim list 1,2,5

Kullanım3 : /chanserv access #kanal list numara-numara

Örnek     : Egitim kanalında erişim listesinde 4 ve 7 numara arasındaki (4 ve 7 dahil) kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim list 4-7

Kullanım4 : /chanserv access #kanal list harf/kelime

Örnek     : Egitim kanalında erişim listesinde nicki S ile başlayan kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim list S*

Örnek     : Egitim kanalında erişim listesinde nickinde Sc kelimesi geçen kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv access #Egitim list *Sc*

[1]* Count[1]: Kanalın erişim listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmemiz için kullanılır.

Kullanım : /chanserv access #kanal count

Örnek    : Egitim kanalının erişim listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.

Cevap    : /chanserv access #Egitim count

Xop   : Kanalda access komutunu kullanmadan yetki eklemek için kullanılır. Xop komutlarında vop, hop, aop ve sop olmak üzere 4 adet yetkilendirme yapılabilir.

­Vop­   : Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 30 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, vop eklenen kullanıcı kanalda +v (+) prefixini alır.

­Hop   ­: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 40 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, hop eklenen kullanıcı kanalda +h (%) prefixini alır.

­Aop   ­: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 50 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, aop eklenen kullanıcı kanalda +o (@) prefixini alır.

­Sop   ­: Kullanıcıyı, kanalın erişim listesine 100 seviyeden eklemek için kullanılır. Default level ayarları geçerli olan kanalda, sop eklenen kullanıcı kanalda +a (&) prefixini alır.

[1]* Add[1]: Kullanıcıya kanalda vop, hop, aop ve sop eklemek için kullanılır.

Kullanım : /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal add nick

Örnek    : Egitim kanalına nicki HelperNick olan kullanıcıya vop eklemek istiyorum.

Cevap    : /chanserv vop #Egitim add HelperNick

Örnek    : Egitim kanalına nicki HelperNick olan kullanıcıya hop eklemek istiyorum.

Cevap    : /chanserv hop #Egitim add HelperNick

Örnek    : Egitim kanalına nicki HelperNick olan kullanıcıya aop eklemek istiyorum.

Cevap    : /chanserv aop #Egitim add HelperNick

Örnek    : Egitim kanalına nicki HelperNick olan kullanıcıya sop eklemek istiyorum.

Cevap    : /chanserv sop #Egitim add HelperNick

[1]* Del[1]   : Kanalda, vop, hop, aop ve sop yetkisinde bulunan kullanıcıyı silmek için kullanılır.

Kullanım1 : /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del nick

Örnek     : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcının vopunu silmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv vop #Egitim del HelperNick

Kullanım2 : /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del numara,numara,numara..

Örnek     : Egitim kanalında hop listesinde 1, 4 ve 6 numaradaki kullanıcıları silmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv hop #Egitim del 1,4,6

Kullanım3 : /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal del numara-numara

Örnek     : Egitim kanalında sop listesinde 4 ve 12 numara arasındaki (4 ve 12 dahil) kullanıcıları silmek istiyorum.

Cevap     : /chanserv sop #Egitim del 4-12

[1]* List[1]: Kanalda vop, hop, aop ve sop listesini görmemiz için kullanılır.

Kullanım1: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list

Örnek    : Egitim kanalının vop listesini görmek istiyorum.

Cevap    : /chanserv vop #Egitim list

Kullanım2: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list numara,numara,numara..

Örnek    : Egitim kanalında hop listesinde 1,2 ve 5 numaradaki kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap    : /chanserv hop #Egitim list 1,2,5

Kullanım3: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list numara-numara

Örnek    : Egitim kanalında aop listesinde 4 ve 7 numara arasındaki (4 ve 7 dahil) kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap    : /chanserv aop #Egitim list 4-7

Kullanım4: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal list harf/kelime

Örnek    : Egitim kanalında sop listesinde nicki S ile başlayan kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap    : /chanserv sop #Egitim list S*

Örnek    : Egitim kanalında aop listesinde nickinde Sc kelimesi geçen kullanıcıları görmek istiyorum.

Cevap    : /chanserv aop #Egitim list *Sc*

[1]* Count[1]: Kanalda, vop, hop, aop ve sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmemiz için kullanılır.

Kullanım: /chanserv vop/hop/aop/sop #kanal count

Örnek   : Egitim kanalının vop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.

Cevap   : /chanserv vop #Egitim count

Örnek   : Egitim kanalının hop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.

Cevap   : /chanserv hop #Egitim count

Örnek   : Egitim kanalının aop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.

Cevap   : /chanserv aop #Egitim count

Örnek   : Egitim kanalının sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu görmek istiyorum.

Cevap   : /chanserv sop #Egitim count

Count   : Kanalda vop, hop, aop, sop listesinde kaç kullanıcı olduğunu, toplam yetkili sayısını, akick listesinde kaç kullanıcı olduğunu ve kanalda bulunan kullanıcı sayısını öğrenmek için kullanılır.

Kullanım: /chanserv count #kanal

Örnek   : Egitim kanalının count bilgisini görmek istiyorum.

Cevap   : /chanserv count #Egitim

­Not­     : Bir kanalda autoop levelinde ki kullanıcılar, count komutunu kullanabilir.

Levels  : Kanal fonksiyonlarına erişim seviyesini düzenlemek için kullanılır.

Kullanım: /chanserv levels #kanal list/set/disable/dis/reset veri

­Not­     : [1]Chanserv Levels Komutları[1] konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Op      : Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +o vermek için kullanılır.

Kullanım: /chanserv op #kanal nick

Örnek   : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıya yetki eklemeden +o vermek istiyorum.

Cevap   : /chanserv op #Egitim HelperNick

Deop    : Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -o yapmak için kullanılır.

Kullanım: /chanserv deop #kanal nick

Örnek   : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıyı -o yapmak istiyorum.

Cevap   : /chanserv deop #Egitim HelperNick

Voice   : Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +v vermek istiyorum.

Kullanım: /chanserv voice #kanal nick

Örnek   : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıya yetki eklemeden +v vermek istiyorum.

Cevap   : /chanserv voice #Egitim HelperNick

Devoice : Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -v yapmak için kullanılır.

Kullanım: /chanserv devoice #kanal nick

Örnek   : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıyı -v yapmak istiyorum.

Cevap   : /chanserv devoice #Egitim HelperNick

4Halfop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +h vermek için kullanılır.

Kullanım: /chanserv halfop #kanal nick

Örnek   : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıya yetki eklemeden +h vermek istiyorum.

Cevap   : /chanserv halfop #Egitim HelperNick

Dehalfop: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -h yapmak için kullanılır.

Kullanım: /chanserv dehalfop #kanal nick

Örnek   : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıyı -h yapmak istiyorum.

Cevap   : /chanserv dehalfop #Egitim HelperNick

Protect : Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıya yetki eklemeden +a vermek için kullanılır.

Kullanım: /chanserv protect #kanal nick

Örnek   : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıya yetki eklemeden +a vermek istiyorum.

Cevap   : /chanserv protect #Egitim HelperNick

Deprotect: Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı -a yapmak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv deprotect #kanal nick

Örnek    : Egitim kanalında nicki HelperNick olan kullanıcıyı -a yapmak istiyorum.

Cevap    : /chanserv deprotect #Egitim HelperNick

Invite   : +i (davetsel) modunda olan bir kanala girebilmek için kullanılır.

Kullanım : /chanserv invite #kanal

Örnek    : Egitim kanalı davetsel modda iken kanala nasıl girebilirim?

Cevap    : /chanserv invite #Egitim

Unban    : Kanalda kendi banımızı açmak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv unban #kanal

Örnek    : Egitim kanalında kendi banımı nasıl açabilirim.

Cevap    : /chanserv unban #Egitim

Kick    : Kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı kanaldan atmak için kullanılır.

Kullanım: /chanserv kick #kanal nick sebep

­Not­     : Sunucumuzda kick sebebi olarak yazılacak metin en fazla [1]307 karakter[1] olabilir. (/version => Kicklen=307)

Örnek   : Egitim kanalından nicki HelperNick olan kullanıcıyı atmak istiyorum.

Cevap   : /chanserv kick #Egitim HelperNick Test

Topic   : Kanala chanserv kullanarak başlık yazmak için kullanılır.

Kullanım: /chanserv topic #kanal mesaj

­Not­     : Sunucumuzda topic olarak yazılacak mesaj en fazla [1]307 karakter[1] olabilir. (/version => Topiclen=307)

Örnek   : Egitim kanalına Help is a of Egitim diye bir başlık yazmak istiyorum.

Cevap   : /chanserv topic #Egitim Help is a of Egitim

Clear   : Kanalda belirtilen parametreleri sıfırlamak için kullanılır.

[1]* Modes[1]: Kanala /mode #kanal ±mode komutu ile verilmiş modeleri sıfırlamak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv clear #kanal modes

Örnek    : Egitim kanalının modelerini sıfırlamak istiyorum.

Cevap    : /chanserv clear #Egitim modes

[1]* Bans[1] : Kanaldaki banların tümünü açmak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv clear #kanal bans

Örnek    : Egitim kanalındaki banların hepsini kaldırmak istiyorum.

Cevap    : /chanserv clear #Egitim bans

[1]* Exceptions[1]: Kanaldaki ban korumalarının (+e) hepsini kaldırmak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv clear #kanal exceptions

Örnek    : Egitim kanalındaki ban korumalarını kaldırmak istiyorum.

Cevap    : /chanserv clear #Egitim exceptions

[1]* Invites[1]: Kanaldaki invite korumalarının (+I) hepsini kaldırmak için kullanılır.

Kullanımı : /chanserv clear #kanal invites

Örnek     : Egitim kanalındaki invite korumalarını kaldırmak istiyorum.

Cevap     : /chanserv clear #Egitim invites

-

[1]* Users[1]: Kanaldaki tüm kullanıcıları kanaldan atmak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv clear #kanal users

Örnek    : Egitim kanalındaki tüm kullanıcıları atmak istiyorum.

Cevap    : /chanserv clear #Egitim users

[1]* Ops[1]: Kanaldaki tüm opları -o yapmak için kullanılır.

Kullanım: /chanserv clear #kanal ops

Örnek: Egitim kanalında opların hepsini -o yapmak istiyorum.

Cevap: /chanserv clear #Egitim ops

[1]* Halfops[1]: Kanaldaki tüm halfopları -h yapmak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv clear #kanal halfops

Örnek    : Egitim kanalındaki halfopların hepsini -h yapmak istiyorum.

Cevap    : /chanserv clear #Egitim halfops

[1]* Voices[1]: Kanaldaki tüm voiceleri -v yapmak için kullanılır.

Kullanım : /chanserv clear #kanal voices

Örnek    : Egitim kanalındaki voicelerin hepsini -v yapmak istiyorum.

Cevap    : /chanserv clear #Egitim voices

Status   : Kullanıcının, kanalın erişim listesinde ki seviyesini öğrenmek için kullanılır.

Kullanım : /chanserv status #kanal nick

Örnek    : HelperNick nickinin Egitim kanalındaki erişim seviyesini öğrenmek istiyorum.

Cevap    : /chanserv status #Egitim HelperNick

Akick    : Kanalın autokick listesini düzenlemek için kullanılır.

Kullanım : /chanserv akick #kanal add/del/list/view/count/enforce veri

­Not­      : [1]Chanserv Akick Komutları[1] konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Chanserv hakkında servislerden yardım almak için [1]/chanserv help[1] komutu kullanılır.

Chanserv Genel Komutları hakkında servislerden yardım almak için [1]/chanserv help commands[1] komutu kullanılır.

* [1]Chanserv Genel Komutları[1] konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.

Proje Sahibi : Linux

MEMOSERV KOMUTLARI

Memoserv, herhangi bir nicke veya kanala not bırakmamızı ve not almamızı sağlayan servisin adıdır.

Send : Şifreli herhangi bir nicke veya kanala not göndermek için kullanılır.
Kullanım: /memoserv send nick mesaj
Örnek : HelperNick nickine not göndermek istiyorum.
Cevap : /memoserv send HelperNick Selam
Kullanım: /memoserv send #kanal mesaj
Örnek : Egitim kanalına not göndermek istiyorum.
Cevap : /memoserv send #Egitim Kolay gelsin.

Read : Nickimize veya kanalımıza gelen notları okumamız için kullanılır.
Kullanım1: /memoserv read numara
Örnek : Nickime gelen notlardan 4 numaralı notu okumak istiyorum.
Cevap : /memoserv read 4
Kullanım2: /memoserv read #kanal numara
Örnek : Egitim kanalına gelen notlardan 3 numaralı notu okumak istiyorum.
Cevap : /memoserv read #Egitim 3
Kullanım3: /memoserv read numara,numara,numara..
Örnek : Nickime gelen notlardan 2, 5 ve 7 numaralu notları okumak istiyorum.
Cevap : /memoserv read 2,5,7
Kullanım4: /memoserv read #kanal numara,numara,numara..
Örnek : Egitim kanalına gelen notlardan 1, 4, 8 ve 10 numaralı notları okumak istiyorum.
Cevap : /memoserv read #Egitim 1,4,8,10
Kullanım5: /memoserv read numara-numara
Örnek : Nickime gelen notlardan 3 ve 6 numara arasındaki (3 ve 6 dahil) notları okumak istiyorum.
Cevap : /memoserv read 3-6
Kullanım6: /memoserv read #kanal numara-numara
Örnek : Egitim kanalına gelen notlardan 1 ve 8 numara arasındaki (1 ve 8 dahil) notları okumak istiyorum.
Cevap : /memoserv read #Egitim 1-8
Kullanım7: /memoserv read last
Örnek : Nickime gelen notlardan en son notu okumak istiyorum.
Cevap : /memoserv read last
Kullanım8: /memoserv read #kanal last
Örnek : Egitim kanalına gelen notlardan en son notu okumak istiyorum.
Cevap : /memoserv read #Egitim last
Kullanım9: /memoserv read new
Örnek : Nickime gelen fakat okumadığım notların hepsini okumak istiyorum.
Cevap : /memoserv read new
Kullanım10: /memoserv read #kanal new
Örnek : Egitim kanalına gelen fakat okumadığın notların hepsini okumak istiyorum.
Cevap : /memoserv read #Egitim new

List : Nickimize veya kanalımıza gelen notları listesini görmek için kullanılır.
Kullanım1: /memoserv list
Örnek : Nickime gelen notları listelemek istiyorum.
Cevap : /memoserv list
Kullanım2: /memoserv list #kanal
Örnek : Egitim kanalına gelen notları listemek istiyorum.
Cevap : /memoserv list #Egitim
Kullanım3: /memoserv list numara
Örnek : Nickime gelen notlardan 2 numaralı notu listelemek istiyorum.
Cevap : /memoserv list 2
Kullanım4: /memoserv list #kanal numara
Örnek : Egitim kanalına gelen notlardan 3 numaralı notu listelemek istiyorum.
Cevap : /memoserv list #Egitim 3
Kullanım5: /memoserv list numara,numara,numara..
Örnek : Nickime gelen notlardan 2, 5 ve 7 numaralı notları listelemek istiyorum.
Cevap : /memoserv list 2,5,7
Kullanım6: /memoserv list #kanal numara,numara,numara..
Örnek : Egitim kanalına gelen notlardan 1, 4, 7 ve 10 numaralı notları listelemek istiyorum.
Cevap : /memoserv list #Egitim 1,4,7,10
Kullanım7: /memoserv list numara-numara
Örnek : Nickime gelen notlardan 2 ve 5 numara arasındaki (2 ve 5 dahil) notları listelemek istiyorum.
Cevap : /memoserv list 2-5
Kullanım8: /memoserv list #kanal numara-numara
Örnek : Egitim kanalına gelen notlardan 5 ve 11 numara arasındaki (5 ve 11 dahil) notları listelemek istiyorum.
Cevap : /memoserv list #kanal 5-11
Kullanım9: /memoserv list new
Örnek : Nickime gelen, fakat okumadığım notları listelemek istiyorum.
Cevap : /memoserv list new
Kullanım10: /memoserv list #kanal new
Örnek : Egitim kanalına gelen, fakat okumadığım notları listelemek istiyorum.
Cevap : /memoserv list #Egitim new
Not : Okunmamış notların başında * karakteri, zaman aşımından çıkartılmış (save) notların başında + karakteri vardır.

Del : Nickimize veya kanalımıza gelen notları silmek için kullanılır. Silinen notlar geri getirilemez.
Kullanım1: /memoserv del numara
Örnek : Nickime gelen notlardan 3 numaralı notu silmek istiyorum.
Cevap : /memoserv del 3
Kullanım2: /memoserv del #kanal numara
Örnek : Egitim kanalına gelen notlardan 2 numaralı notu silmek istiyorum.
Cevap : /memoserv del #Egitim 2
Kullanım3: /memoserv del numara,numara,numara..
Örnek : Nickime gelen notlardan 1, 4, 6, ve 10 numaralı notları silmek istiyorum.
Cevap : /memoserv del 1,4,6,10
Kullanım4: /memoserv del #kanal numara,numara,numara..
Örnek : Egitim kanalına gelen notlardan 2, 5 ve 7 numaralı notları silmek istiyorum.
Cevap : /memoserv del #Egitim 2,5,7
Kullanım5: /memoserv del numara-numara
Örnek : Nickime gelen notlardan 4 ve 7 numara arasındaki (4 ve 7 dahil) notları silmek istiyorum.
Cevap : /memoserv del 4-7
Kullanım6: /memoserv del #kanal numara-numara
Örnek : Egitim kanalına gelen notlardan 2 ve 8 numara arasındaki (2 ve 8 dahil) notları silmek istiyorum.
Cevap : /memoserv del #Egitim 2-8
Kullanım7: /memoserv del all
Örnek : Nickime gelen tüm notları silmek istiyorum.
Cevap : /memoserv del all
Kullanım8: /memoserv del #kanal all
Örnek : Egitim kanalına gelen tüm notları silmek istiyorum.
Cevap : /memoserv del #Egitim all

Forward : Nickimize gelmiş notları, nickimizin kayıtlı olduğu emailadresine göndermek için kullanılır.
Kullanım1: /memoserv forward numara
Örnek : Nickime gelmiş notlardan 2 numaralı notu emailadresime göndermek istiyorum.
Cevap : /memoserv forward 2
Kullanım2: /memoserv forward numara,numara,numara..
Örnek : Nickime gelmiş notlardan 2, 5, 7 ve 10 numaralı notları emailadresime göndermek istiyorum.
Cevap : /memoserv forward 2,5,7,10
Kullanım3: /memoserv forward numara-numara
Örnek : Nickime gelmiş notlardan 6 ve 13 numara arasındaki (6 ve 13 dahil) notları emailadresime göndermek istiyorum.
Cevap : /memoserv forward 6-13
Kullanım4: /memoserv forward all
Örnek : Nickime gelmiş olan tüm notları emailadresime göndermek istiyorum.
Cevap : /memoserv forward all
Not : Sunucumuzda Forward fonksiyonu deaktif edilmiştir, kullanılmamaktadır.

Ignore : Belirlenen maskın (kullanıcının) bize not göndermesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /memoserv ignore add [email protected]
Örnek : Nicki Sc ile başlayan, identd'i Help olan ve Hostunda Helper kelimesi geçen kullanıcının bana not göndermesini istemiyorum.
Cevap : /memoserv ignore add Sc*[email protected]*Helper*
Kullanım2: /memoserv ignore del [email protected]
Örnek : Memoserv ignore listemde bulunan HelperNick nickinin bana not bırakmasına izin vermek istiyorum.
Cevap : /memoserv ignore del HelperNick!*@*
Kullanım3: /memoserv ignore list
Örnek : Memoserv ignore listemi görmek istiyorum.
Cevap : /memoserv ignore list

Info : Nickimizin veya kanalımızın memoserv özelliklerini öğrenmemiz için kullanılır. Bu özellikler;
* Okunmayan not sayısı
* Okunan not sayısı
* Toplam not sayısı
* En fazla alınacak not sayısı
* Yeni not geldiğindeki bildirim şekli
Kullanım1: /memoserv info
Örnek: Nickimin memoserv özelliklerini öğrenmek istiyorum.
Cevap: /memoserv info
Kullanım2: /memoserv info #kanal
Örnek: Egitim kanalının memoserv özelliklerini öğrenmek istiyorum.
Cevap: /memoserv info #Egitim

Save : Nickimize veya kanalımıza gelen notları zaman aşımından çıkarmak (zamanla silinmesini engellek) için kullanılır.
Not : Zaman aşımından çıkartılmamış notlar, gönderildiklerinden 14 gün sonra silinir.
Kullanım1: /memoserv save numara
Örnek : Nickime gelen notlardan 4 numaralı notu zaman aşımından çıkartmak istiyorum.
Cevap : /memoserv save 4
Kullanım2: /memoserv save #kanal numara
Örnek : Egitim kanalına gelen notlardan 2 numaralı notu zaman aşımından çıkartmak istiyorum.
Cevap : /memoserv save #Egitim 2
Kullanım3: /memoserv save numara,numara,numara..
Örnek : Nickime gelen notlardan 2, 5, 7, 9 ve 11 numaralı notları zaman aşımından çıkartmak istiyorum.
Cevap : /memoserv save 2,5,7,9,11
Kullanım4: /memoserv save #kanal numara,numara,numara..
Örnek : Egitim kanalına gelen notlardan 1 ve 6 numaralu notları zaman aşımından çıkartmak istiyorum.
Cevap : /memoserv save #Egitim 1,6
Kullanım5: /memoserv save numara-numara
Örnek : Nickime gelen notlardan 4 ve 15 numara arasındaki (4 ve 15 dahil) notları zaman aşımından çıkartmak istiyorum.
Cevap : /memoserv save 4-15
Kullanım6: /memoserv save #kanal numara-numara
Örnek : Egitim kanalına gelen notlardan 2 ve 7 numara arasındaki (2 ve 7 dahil) notları zaman aşımından çıkartmak istiyorum.
Cevap : /memoserv save #Egitim 2-7

Durum : Nicklere gönderdiğimiz notların okunup okunmadığını görmek için kullanılır.
Notu gönderdiğimiz kullanıcının nicki başka nicklere linkli ise, durum listesinde her linkli nick için notun durumu ayrı ayrı gösterilir.
Kullanım: /memoserv durum

Set : Nickimizin veya kanalımızın memoserv ile ilgili özelliklerini belirlememiz için kullanılır.
-
* Notify: Nickimize yeni not geldiğinde ne zaman uyarılacağımızı belirlememiz için kullanılır.
Kullanım1 : /memoserv set notify on
Örnek : Nickime yeni bir not geldiğinde, IRC girer girmez, away'dan döner dönmez ve not bana geldiği anda uyarılmak istiyorum.
Cevap : /memoserv set notify on
Kullanım2: /memoserv set notify logon
Örnek : Nickime yeni bir not geldiğinde, IRC girer girmez, away'dan döner dönmez uyarılmak istiyorum.
Cevap : /memoserv set notify logon
Kullanım3: /memoserv set notify new
Örnek : Nickime yeni bir not geldiğinde, sadece not gönderildiğinde uyarılmak istiyorum.
Cevap : /memoserv set notify new
Kullanım4: /memoserv set notify off
Örnek : Nickime yeni bir not geldiğinde, uyarılmak istemiyorum.
Cevap : /memoserv set notify off

* Limit: Nickimize veya kanalımıza gelebilecek en fazla not sayısını belirlememiz için kullanılır. Bu limit en fazla 20 not'dur
Kullanım1: /memoserv set limit sayı
Örnek : Nickime en fazla 20 adet not bırakılmasını istiyorum.
Cevap : /memoserv set limit 20
Kullanım2: /memoserv set limit #kanal sayı
Örnek : Egitim kanalına en fazla 10 adet not bırakılmasını istiyorum.
Cevap : /memoserv set limit #Egitim 10

* Forward: Nickimize gelen notların emailadresine gidip gitmemesi özelliğini belirlememiz için kullanılır.
Kullanım1: /memoserv set forward on
Örnek : Nickime gelen notların sadece emailadresime gitmesini istiyorum.
Cevap : /memoserv set forward on
Kullanım2: /memoserv set forward copy
Örnek : Nickime gelen notların hem nickime (statuse) hemde emailadresime gitmesini istiyorum.
Cevap : /memoserv set forward copy
Kullanım3: /memoserv set forward off
Örnek : Nickime gelen notların sadece nickime (statuse) gelmesini istiyorum.
Cevap : /memoserv set forward off
Not: Sunucumuzda Set Forward fonksiyonu deaktif edilmiştir, kullanılmamaktadır.

Memoserv hakkında servislerden yardım almak için /memoserv help komutu kullanılır.
Memoserv Komutları hakkında servislerden yardım almak için /memoserv help commands komutu kullanılır.

* Memoserv Komutları konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.

NİCKSERV KOMUTLARI

Nickserv, nick ile ilgili işlem yapmak için kullanılan servisin ismidir.

Register : Nick şifrelemek için kullanılır.
Şifrelenecek nick şu özellik(ler)e sahip olmalıdır;
1- Türkçe karakter içermemeli
2- 2 veya daha fazla kelimeden oluşacak ise; Araya boşluk konulmamalı
3- En fazla 30 karakterli olmalı
4- Sunucu tarafından yasaklı olmamalı
5- Şifresiz olmalı
6- Rakam ile başlamamalı

Kullanılacak şifre şu özellik(ler)e sahip olmalıdır;

1- Kolay tahmin edilebilir olmamalı
2- En az 5 karakterli olmalı
3- En fazla 31 karakterli olmalı
4- Boşluk kullanılmamalı
5- Kontrol kodları (CTRL+B, CTRL+K, CTRL+U) içerebilir.
Kullanım: /nickserv register şifre emailadresi
Örnek: /nickserv register 123456 [email protected]

Auth : Şifrelenen nicki sunucuya tanıtmak veya email adresi değişikliğini tamamlamak için kullanılır.
Kullanım: /nickserv auth kod
Örnek : /nickserv auth 12345678910
Not : Nickimiz çalındığında, nickin bize ait olduğunu ispatlamanın tek yolu; Nickimize ait authcodedir.

Sendauth : Auth kodunu, register veya emailadresi değişikliği işlemlerinden sonra emailadresine göndermek için kullanılır.
Kullanım : /nickserv sendauth
Not : Sendauth komutu, 24 saatte bir kullanılabilir.

Identify : Şifrelenen nickin sahibi olduğumuzu servislere göstermek için kullanılır.
Kullanım : /nickserv identify şifre
Örnek : /nickserv identify 123456
Not : Sunucumuzda 15 gün identify edilmeyen nicklerin kaydı otomatik düşürülmekdedir.

Sendpass : Nickin şifresini, nicke ait emailadresine göndermek için kullanılır.
Kullanım : /nickserv sendpass nick
Örnek : /nickserv sendpass HelperNick
Not : Sendpass komutunun kullanılabilmesi için, nickin authcodesi girilmiş olmalıdır.

Drop : Nickin kaydınız silmek için kullanılır.
Kullanım : /nickserv drop şifre
Örnek : /nickserv drop 123456
Not : Sunucumuzda drop komutu deaktif durumdadır.

Link : Nickimizi, şifresiz bir başka nicke yönlendirmek için kullanılır.
Yönlendirme işleminden sonra, şifresiz olan nick asıl nickimiz ile aynı özellikleri (şifre, access, set, memo vs.) taşımaya başlar.
Kullanım : /nickserv link nick
Örnek : /nickserv link yiLmaz
Not : Sunucumuzda link komutunu sadece; Services admin, Technical admin, Network Co admin ve Network admin olan kullanıcılar kullanabilir.

Unlink : Asıl nickimizin, yönlendirilen nickle bağlantısını kesmek için kullanılır.
Kullanım : /nickserv unlink nick
Örnek : /nickserv unlink yiLmaz

Listlinks: Nickimizin, linklendiği tüm nicklerin listesini görmek için kullanılır.
Kullanım : /nickserv listlinks
Yukarıda ki komutu uyguladığımda;
HelperNick nickine linkli nickler:
*HelperNick
Linux
2 linkli nick.
Not: Asıl nickimizin başında * karakteri vardır.

Access : Nickimizin tüm erişim haklarını otomatik olarak kullanacak identd ve hostun ayarlarını yapmak için kullanılır. Add, del, list olmak üzere 3 komut kullanılır.

* Add: Nickimizi, otomatik olarak identify edileceği identd ve hostu belirlememiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv access add [email protected]
Örnek : /nickserv access add [email protected]
Yukarıda ki komutu uyguladığımda;
Identdi Help, hostu(ip) 1.2.3 olan kullanıcı HelperNick nicki ile sunucuya girdiğinde; HelperNick nickinin şifresini girmeden HelperNick nicki ile ilgili tüm erişimleri (kanal yetkileri) kullanabilir.

* Del: Daha önceden mevcut olan [email protected]'u silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv access del [email protected]
Örnek: /nickserv access del [email protected]

* List: Nickimizin otomatik erişimdeki [email protected]'ları listemelek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv access list

Ajoin : Nickimizi identify ettikden sonra otomatik olarak gireceğimiz kanalları ayarlamamız için kullanılır. Add, del, list olmak üzere 3 komut kullanılır.
Not : Ajoin listemizde olmasına rağmen bir kanal +k veya +i modelerinde ise veya +l modesi ile bir limit belirlenmiş ve kanal user limiti dolmuş ise, o kanala giriş yapılamayacaktır.

* Add: Nickimizi identify ettikden sonra otomatik gireceğimiz kanalları eklemek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv ajoin add #kanal
Örnek: /nickserv ajoin add #Egitim
Not: Sunucumuzda ajoin listesinde aynı anda en fazla 20 kanal bulunabilir. Fakat en fazla 12 kanala aynı anda giriş yapılabilir. (/version => Chanlimit=#:12)

* Del: Nickimizi identify ettikden sonra otomatik girdiğimiz kanallardan istediğimizi silmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv ajoin del #kanal
Örnek: /nickserv ajoin del #Egitim

* List: Otomatik olarak girdiğimiz kanalların listesini görmemiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv ajoin list

Set : Nickimiz ile ilgili özellikleri belirlememiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv set parametre veri
Not : Nickserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Unset : Nickimiz ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.
Kullanım: /nickserv unset parametre
Not : Nickserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Recover : Nickimizi kullanan kullanıcının, nickimizi kullanmasını sona erdirmek için kullanılır. Kullanıcının nicki, sunucu tarafından belirlenmiş nicklerden birine dönüşür.
Kullanım: /nickserv recover nick şifre
Örnek : /nickserv recover HelperNick 123456
Not : Güvenlik nedeni ile 60 saniye nickimiz, nickserv tarafından sunucuda tutulur.

Release : Nickserv tarafından tutulan nickimizi, 60 saniye beklemeden serbest bırakmak için kullanılır.
Kullanım: /nickserv release nick şifre
Örnek : /nickserv release HelperNick 123456

Ghost : IRC'de askıda kalmış nickimizi serbest bırakmak için kullanılır. Nickin sunucu ile bağlantısı tamamen kesilir.
Kullanım: /nickserv ghost nick şifre
Örnek : /nickserv ghost HelperNick 123456
Not : Askıda kalan nickimize Ghost komutunu uygulamaz isek;
Sunucu nickimize Ping gönderir ve Pong cevabı alamaz ise nickin askıda kaldığını anlar ve Ping timeout hatası ile sunucudan düşürür.

Info : Belirtilen nickin özelliklerini görmemiz için kullanılır.
Kullanım: /nickserv info nick
Örnek : /nickserv info HelperNick

Listchans : Nickimizin sadece founder olduğu kanalları listelemek için kullanılır.
Kullanım : /nickserv listchans

Alist : Nickimizin yetkili olduğu kanalların listesini ve kanallarda ki yetki seviyemizi görmek için kullanılır.
Kullanım : /nickserv alist

Status : Belirtilen nickin servisler tarafından durumunu öğrenmemiz için kullanılır.
Kullanım : /nickserv status nick
Örnek : /nickserv status HelperNick
Yukarıda ki komutu uyguladığımda;
4 adet rakamsal ifade ile karşılaşabilirim. Bunlar; 0, 1, 2 ve 3 rakamlarıdır.
* 0: Nickin offline veya şifresiz olduğunu gösterir.
* 1: Nickin auth kodunu girmediğini gösterir.
* 2: Nickin access erişim listesi ile tanındığını gösterir.
* 3: Nickin identify edildiğini gösterir.
Not : Tek bir status komutunda 16 nick belirtilebilir.
Kullanım : /nickserv status nick1 nick2 nick3 ... nick16

Nickserv hakkında servislerden yardım almak için /nickserv help veya /services help komutları kullanılır.
Nickserv Genel Komutları hakkında servislerden yardım almak için /nickserv help commands veya /services help commands komutları kullanılır.

* Nickserv Genel Komutları konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.

OPER KOMUTLARI (Opercmds)

Adchat: Online olan services ve network sunucu yöneticilerine mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım : /adchat mesaj

Addomotd : Sunucu yöneticileri için yazılmış günlük mesajın (Opermotd) sonuna, mesaj eklemek için kullanılır.
Kullanım : /addomotd mesaj

Addmotd : Sunucu günlük mesajının (Motd) sonuna, mesaj eklemek için kullanılır.
Kullanım : /addmotd mesaj

Chatops : Yerel sunucuda bulunan yöneticilere mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım : /chatops mesaj

Chghost : Kullanıcının hostunu değiştirmek için kullanılır.
Kullanım : /chghost nick yenihost

Chgident : Kullanıcının identdini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım : /chgident nick yeniidentd

Chgname : Kullanıcının fullname (realname, setname) kısmını değiştirmek için kullanılır.
Kullanım : /chgname nick yenifullname

4Close : Tüm kullanıcıların bağlantılarını kesmek için kullanılır.
Kullanım : /close

Connect : Herhangi bir sunucunun, network ile bağlantı kurması için kullanılır.
Kullanım : /connect sunucu [port]
Kullanım2: /connect link port network
Örnek: /connect help.*
Örnek: /connect help.* 6667 hub.*

Dccdeny : Belirtilen dosya uzantısının, sunucuda dcc ile gönderilmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım : /dccdeny dosyauzantısı sebep
Örnek : /dccdeny *.exe YASAK

Die : Sunucuyu kapatmak için kullanılır. Tüm kullanıcıların bağlantıları kesilir.
Kullanım: /die şifre

Dns : Sunucunun DNS bilgilerini görmek için kullanılır.
Not : mIRC komutlarında /dns komutu olduğu için, bu komut /raw dns şeklinde kullanılabilir.
Kullanım : /raw dns parametre

Parametreler;
l: Sunucu DNS önbellek girdilerini görmek için kullanılır
i: Sunucunun yapısı hakkında bilgileri görmek için kullanılır.

Gline : Kullanıcının sunucu ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /gline [email protected]/nick [süre] sebep => Gline uygulamak için kullanılır.
Örnek: /gline *@12.13.14.156 1d1h Test
Örnek: /gline HelperNick Test
Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, gline sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2: /gline [email protected] => Uygulanan gline'ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek: /gline -*@12.13.14.156

Globops : Sunucuda ki tüm yöneticilere mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım: /globops mesaj

Gzline : Kullanıcının sunucu ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /gzline [email protected]/nick [süre] sebep => Gzline uygulamak için kullanılır.
Örnek: /gzline *@12.13.14.156 1d1h15s Test
Örnek: /gzline HelperNick Test
Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, gzline sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2: /gzline [email protected] => Uygulanan gzline'ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek: /gzline -*@12.13.14.156

Htm : Server traffic modeleri hakkında bilgi almak için kullanılır. HTM serverde aktif kılınır ise çok yüksek miktarda bilgi akışı olacaktır.
Kullanım: /htm [parametre]
Parametreler;

On: HTM aktif etmek için kullanılır.
Off: HTM deaktif etmek için kullanılır.
Noisy: Entering/Leaving (Girme/Ayrılma) HMT uyarı vermesi için kullanılır.
Quiet: Entering/Leaving (Girme/Ayrılma) HTM uyarısı vermemesi için kullanılır.
To değer: Gelmekte olan bilgi oranını belirlemek için kullanılır.

Not: Herhangi bir parametre belirtilmez ise, aktif olan HTM bilgisi elde edilir.

Kill : Kullanıcının, sunucu ile bağlantısını kesmek için kullanılır.
Kullanım: /kill nick sebep
Kullanım2: /kill nick1,nick2,nick3.. sebep

Kline : Kullanıcının sunucu ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1 : /kline [email protected]/nick [süre] sebep => Kline uygulamak için kullanılır.
Örnek : /kline *@12.13.14.156 1d1h Test
Örnek : /kline HelperNick Test
Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, kline sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2: /kline [email protected] => Uygulanan kline'ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek: Örnek: /kline -*@12.13.14.156

Lag : Sunucunun lag bilgisine ulaşmak için kullanılır.
Kullanım: /lag sunucu

Locops : Yerel sunucuda bulunan yöneticilere mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım: /locops mesaj

Mkpasswd : Oper şifrelerini seçilen methot (md5, crypt ve sha1) ile karma karışık rakam ve harflere dönüştürerek unrealircd.conf'a daha karışık bir şekilde yazmak için kullanılır.
Kullanım : /mkpasswd methot şifre
Örnek :
Telnete oper şifreleri
password "123456";
Yerine
/mkpasswd md5 123456
Komutu uygulanarak
y92dcfvv31049ba59abdwdc236e057f
Verisi alınır.
Telnete oper şifresi
password y92dcfvv31049ba59abdwdc236e057f { md5; };
Şeklinde eklenir. Böylece telnette oper şifreleri gizlenmiş ve güvenlik altına alınmış olur.

4Module : Sunucu modullerini görmek için kullanılır.
Kullanım: /module

Nachat : Online olan network sunucu yöneticilerine mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım: /nachat mesaj

Oper : Oper şifresini girmek için kullanılır.
Kullanım: /oper nick operşifresi

Opermotd : Sunucu yöneticileri için yazılmış günlük mesajı görmek için kullanılır.
Kullanım : /opermotd

Rehash : IRCd yazılımında (konfigurasyon dosyalarında) yapılan değişikliklerin aktif olması için kullanılır.
Kullanım: /rehash [sunucu] [-parametre]
Parametreler;
motd: motds ve rules dosyasında ki değişikliklerin aktif olması için kullanılır.
opermotd: opermotd dosyasında ki değişikliklerin aktif olması için kullanılır.
botmotd: botmotd dosyasında ki değişikliklerin aktif olması için kullanılır.
garbage: Çöp toplaması için kullanılır.
Not: Eğer sunucu ve parametre belirtilmez ve sadece /rehash komutu kullanılır ise, unrealircd.conf dosyasında ki değişiklikler ve yeni kline dosyaları aktif olur.

Restart : Sunucuyu belirlenen şifre ile yeniden başlatmak için kullanılır. Tüm kullanıcıların bağlantıları kesilir.
Kullanım1: /restart şifre [sebep]

Rping : Networke bağlı sunucuların birbiri arasında ki gecikmeyi (lag) milisaniye cinsinden öğrenmek için kullanılır.
Kullanım: /rping sunucu

Sajoin : Kullanıcıyı, belirlenen kanal(lar)a kendi istediği dışında girmesi için kullanılır.
Kullanım1: /sajoin nick #kanal
Kullanım2: /sajoin nick #kanal1,#kanal2,#kanal3..

Samode : Kanalda mlock tarafından serbest bırakılmış olan modelerde değişiklik yapmak ve için kullanılır.
Kullanım : /samode #kanal ±mode [nick]

Sapart : Kullanıcıyı, belirlenen kanal(lar)dan kendi isteği dışında çıkartmak için kullanılır.
Kullanım1: /sapart nick #kanal
Kullanım2: /sapart nick #kanal1,#kanal2,#kanal3..

Sdesc : Sunucunun bilgi satırını, squit ve restart uygulanmasına gerek kalmadan değiştirmek için kullanılır.
Kullanım : /sdesc bilgi
Not: Değişikliğin aktif olması için /restart komutunun kullanılmasına gerek kalmaz.

Sethost : Kendi hostumuzu değiştirmek için kullanır. (Vhost)
Kullanım : /sethost yenihost

Setident : Kendi identdimizi değiştirmek için kullanır.
Kullanım : /setident yeniidentd

Shun : Kullanıcının, komutu kullanmasını ve sunucuya pong göndermesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /shun [email protected]/nick [süre] sebep => Shun uygulamak için kullanılır.
Örnek: /shun *@12.13.14.156 1d1h Test
Örnek: /shun HelperNick Test
Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, shun sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2: /shun [email protected] => Uygulanan shun'ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek : /shun -*@12.13.14.156
Kullanım3: /shun => Shun listesini görmek için kullanılır.

Spamfilter : Sunucuda kelime belirterek, o kelimeyi kullanan kullanıcılara uygulanacak cezaları belirlemek için kullanılır.
Sebep, spama eklenen ifadenin eklenme sebebidir. Boşluk yerine _ kullanılmalıdır.
İfade, spama eklenen kelime veya cümledir.
Kullanım: /spamfilter add|del|remove|+|- parametre ceza cezasüresi sebep ifade
Parametreler;
p: Özele yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
n: Özele notice ile yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
c: Kanala yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
N: Kanala notice ile yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
P: Kanaldan /part mesaj komutu ile çıkarken mesaj olarak yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
q: Sunucudan /quit mesaj komutu ile çıkarken mesaj olarak yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
d: DCC ile gönderilecek dosya ismine göre spam eklemek için kullanılır.
a: /away mesaj komutu ile yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
t: Topice yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.
u: Kullanıcıya göre spam eklemek için kullanılır.
Cezalar;
Kill: Kullanıcıya kill atılır.
Tempshun: Kullanıcıya geçici shun atılır
Shun: Kullanıcıya shun atılır.
Kline: Kullanıcıya kline atılır.
Gline: Kullanıcıya gline atılır.
Zline: Kullanıcıya zline atılır.
Block: Kullanıcının yazdığı mesajın hedefe ulaşması engellenir.
Dccblock: Kullanıcının dcc gönderimi engellenir.
Viruschan: Kullanıcı tüm kanallardan çıkartılıp önceden belirlenen kanala sokulur. /msg ve /notice harici bir komut uygulayamaz.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün

Squit : Herhangi bir sunucunun, network ile bağlantısını kesmek için kullanılır. Genellikle sunucu yönlendirmelerini iptal etmek için kullanılır.
Kullanım : /squit sunucu

Tempshun : Kullanıcıya geçiçi olarak shun uygulamak için kullanılır. Kullanıcı sunucudan çıktığında, uygulanan shun otomatik olarak kalkar.
Kullanım1 : /tempshun nick [sebep] => Tempshun uygulamak için kullanılır.
Kullanım2 : /tempshun -nick => Uygulanan tempshun'ı kaldırmak için kullanılır.

Trace : Belirtilen kullanıcı veya link hakkında bilgi almak için kullanılır.
Kullanım1 : /trace nick => Kullanıcının; Bağlantı sınıfı, nick, ip(host) ve lag durumu bilgisini verir.
Örnek : /trace HelperNick
Veri: User clients HelperNick [XX.XXX.XXX.XXX] 7
Kullanım2 : /trace link => Linke kurulu olan IRCd türü bilgisini verir.
Örnek : /trace access.StarSohbet.NET
Veri : Link Unreal3.2.7. access.StarSohbet.NET access.StarSohbet.NET
Kullanım3 : /trace => Sunucuda bulunan tüm kullanıcı ve bağlı olan tüm linkler hakkında bilgi verir.

Tsctl : İleri düzeyde olan bu komut, sunucunun dahili irc saatini ayarlamak için kullanılır. Kullanılan IRC saati ile orantılıdır.
Kullanım1 : /tsctl offset ± time => Sunucunun dahili irc saatini ayarlamak için kullanılır.
Kullanım2 : /tsctl time => Aktif saati öğrenmek için kullanılır.
Kullanım3 : /tsctl alltime => Tüm sunucunun aktif saatini öğrenmek için kullanılır.
Kullanım4 : /tsctl svstime timestamp => Tüm sunucunun saatini ayarlamak için kullanılır.

Undccdeny : Sunucuda dcc ile gönderimi engellenen dosya uzantısının, engelini kaldırmak için kullanılır.
Kullanım : /undccdeny engellidosyauzantısı

Wallops : Sunucu yöneticilerinin, +w moduna sahip kullanıcılara mesaj göndermeleri için kullanılır.
Kullanım : /wallops mesaj

Zline : Kullanıcının sunucu ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım1 : /zline [email protected]/nick [süre] sebep => Zline uygulamak için kullanılır.
Örnek : /zline *@12.13.14.156 1d1h15s Test
Örnek : /zline HelperNick Test
Not : Eğer süre belirtilmez veya 0 olarak belirtilir ise, zline sürekli geçerli olur.
1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün
Kullanım2 : /zline [email protected] => Uygulanan zline'ı kaldırmak için kullanılır.
Örnek : /zline -*@12.13.14.156

Oper Komutları (Opercmds) hakkında IRCd'den yardım almak için /helpop ?opercmds komutu kullanılır.

* Oper Komutları (Opercmds) konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.

SERVİCES KOMUTLARI (Svscmds)

Sqline : Belirlenen kelimenin, nicklerde kullanılmasını engellemek için kullanılır.
Kullanım: /operserv raw :services sqline kelime :sebep
Örnek : /operserv raw :services sqline *Bot* :Nicklerde bot kelimesinin kullanılması yasaktır.

Svs2mode : Kullanıcının, kullanıcı modelerini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım : /operserv raw :services svs2mode nick ±mode
Örnek : /operserv raw :services svs2mode HelperNick +R

Svs2sno : Kullanıcının, snomasks kiplerini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım : /operserv raw :services svs2sno nick ±kip
Örnek : /operserv raw :services :services svs2sno HelperNick +N-e

Svsfline : Sunucuda DCC ile gönderilmesi engellenecek dosya uzantılarını belirlemek için kullanılır.
Kullanım1: /operserv raw :services svsfline + dosyauzantısı :sebep (DCC ile gönderilecek dosya uzantısını engellemek için kullanılır.)
Örnek : /operserv raw :services svsfline + .exe :Test
Kullanım2: /operserv raw :services svsfline - dosyauzantısı (DCC ile gönderilmesi engellenen dosya uzantısının, gönderilmesine izin vermek için kullanılır.)
Örnek : /operserv raw :services svsfline - .exe
Kullanım3: /operserv raw :services svsfline * (DCCDENY listesini temizlemek için kullanılır.)

Svsjoin : Kullanıcıyı, belirlenen kanal(lar)a kendi istediği dışında girmesi için kullanılır.
Kullanım : /operserv raw :services svsjoin nick #kanal
Örnek : /operserv raw :services svsjoin HelperNick #Egitim
Örnek : /operserv raw :services svsjoin HelperNick #Egitim,#Sohbet

Svskill : Kullanıcının, sunucu ile bağlantısını kesmek için kullanılır.
Kullanım : /operserv raw :services svskill nick :sebep
Örnek : /operserv raw :services svskill HelperNick :Test

Svslusers: Global veya yerel sunucuda ki maksimum kullanıcı sayısını değiştirmek için kullanılır.
Kullanım : /operserv raw :services svslusers sunucu globalkullanıcısayısı yerelkullanıcısayısı
Örnek : /operserv raw :services svslusers x.StarSohbet.NET 2003 1999
Not: -1, var olan değerin değiştirilmemesini sağlar.
Örnek : /operserv raw :services svslusers x.StarSohbet.NET -1 1999
Yukarıda ki komut uygulandığında, sunucunun global kullanıcı sayısı değeri değiştirilmemiş olur.

Svsmode : Kullanıcının, o an kullandığı modeleri değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /operserv raw :services svsmode nick ±mode
Örnek : /operserv raw :services svsmode HelperNick -h

Svsmotd : Günün servis mesajlarını değiştirmek için kullanılır.
Kullanım1: /operserv raw :services svsmotd # :mesaj (Günün mesajını eklemek için kullanılır.)
Kullanım2: /operserv raw :services svsmotd ! (Günün mesajını silmek için kullanılır.)
Kullanım3: /operserv raw :services svsmotd ! :mesaj (Var olan günün mesajını silip, yeni günün mesajını eklemek için kullanılır.)

Svsnick : Bir kullanıcının, o an kullandığı nicki değiştirmek için kullanılır.
Kullanım : /operserv raw :services svsnick nick yeninick süre
Örnek : /operserv raw :services svsnick HelperNick Linux 19992003

Svsnline : Belirlenen kelimenin, fullname'de (realname, setname) kullanılmasını engellemek için kullanılır.
Kullanım1: /operserv raw :services svsnline + sebep :kelime => (Kelimenin, fullname (realname, setname) olarak kullanılmasını yasaklamak için kullanılır.)
Kullanım2: /operserv raw :services svsnline - :kelime => (Kelimenin, fullname (realname, setname) olarak kullanılma yasağını kaldırmak için kullanılır.)
Kullanım3: /operserv raw :services svsnline * => (Svsnline listesini temizlemek için kullanılır.)
Not: Fullname olarak birden çok kelime belirtilecek ise, aralarına boşluk yerine _ koyulmalıdır.

Svsnoop : IRCop komutlarını iptal veya aktif etmek için kullanılır.
Kullanım: /operserv raw :services svsnoop sunucu +/-

Svso : Kullanıcıya, sunucu yöneticisiymiş gibi oper kipleri vermek için kullanılır.
Kullanım: /operserv raw :services svso nick ±kip
Örnek : /operserv raw :services svso HelperNick +rRc

Svspart : Kullanıcıyı, belirlenen kanal(lar)dan kendi isteği dışında çıkartmak için kullanılır.
Kullanım: /operserv raw :services svspart nick #kanal [mesaj]
Örnek : /operserv raw :services svspart HelperNick #Help İyi sohbetler dileriz.
Örnek : /operserv raw :services svspart HelperNick #Help,#Egitim

Svssilence: Kullanıcının, silence listesini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım : /operserv raw :services svssilence nick :+/-mask
Örnek : /operserv raw :services svssilence HelperNick :+OLderman!*@* +Ethos!*@*
Not : Tek svssilence komutunda bir den fazla mask eklenebilir veya silinebilir.

Svssno : Kullanıcının, snomasks kiplerini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /operserv raw :services svssno nick ±kip
Örnek : /operserv raw :services svssno HelperNick +N-e

Svswatch: Kullanıcının, watch listesini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /operserv raw :services watch nick :+/-mask
Örnek : /operserv raw :services watch HelperNick :+OLderman!*@* +Ethos!*@*

Swhois : Kullanıcının, whois bilgisini değiştirmek için kullanılır.
Kullanım1: /operserv raw :services swhois nick :mesaj (Whoise bilgi satırı eklemek için kullanılır.)
Örnek : /operserv raw :services swhois HelperNick :Linux
Kullanım2: /operserv raw :services swhois nick : (Ekli olan whois bilgi satırını silmek için kullanılır.)

Unsqline: Nicklerde kullanılması yasaklanan kelimelerin (Sqline), yasaklarını kaldırmak için kullanılır.
Kullanım: /operserv raw :services unsqline yasaklıkelime
Örnek : /operserv raw :services unsqline *Bot*

Servis Komutları (Svscmds) hakkında IRCd'den yardım almak için /helpop ?svscmds komutu kullanılır.

* Servis Komutları (Svscmds) konusu eğitimi sona ermiştir.

* Dökümanı okumayı bitirdikden sonra, ilgili eğitmene bunu bildiriniz.

KaRa

Yazarımız; Uzun yıllar Jandarma Teşkilatında Uzman Jandarma olarak görev yaptıktan sonra 2011 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur. Başta sohbet siteleri olmak üzere farklı kulvarlardaki sitelere makale ve seo desteği sağlamaktadır. İkiyüzlülüğe, nankörlüğe ve yalana tahammülü yoktur.

4 thoughts on “Kapsamlı İrc Komutları

 • 24 Mayıs 2020 tarihinde, saat 23:26
  Permalink

  Starsohbet sohbet odalari yine her zamanki gibi cok basarili bir paylasimda bulunmus ve gercekden chat sohbet ortami icin gerekli komutlarin hepsinin anlatimini kaliteli bir sekilde yapmissiniz . Vermis oldugunuz bu ince emege cok tsk ederiz , bizleri düsünerek yapmis oldugunuz bu yazilar ve calismalar gercekden cok basarili.

  Yanıtla
 • 24 Mayıs 2020 tarihinde, saat 23:29
  Permalink

  Çok güzel bir paylaşım olmuş emeğinize yüreğinize sağlık başarılar.

  Yanıtla
 • 25 Mayıs 2020 tarihinde, saat 00:07
  Permalink

  Harika olmuş emeğinize sağlık..

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir